Kijk op onderstaande link voor de uitslagen van de clubkampioenschappen.

In het geopende bestand van de link zie je onderaan de uitslagen van

 • de vrouwen en de mannen apart
 • en de voorgaande jaren 2018, 2019, 2020 en 2021

 op de Punten verdeling

1. RLV Organisatie

Onderwerp Punten per jaar
Bestuursleden 25 punten per persoon
Webmaster 20 punten per persoon
Ledenadministratie 20 punten per persoon
Kascommissie 10 punten per persoon
Verjaardagcommissie 20 punten per persoon
Algemene leden vergadering 5 punten per persoon
Bijwonen reanimatiecursus 5 punten per persoon
Trainers en assistenttrainers 25 punten per persoon
Begeleider groepen 15 punten per persoon
Lid wedstrijdcommissie 15 punten per persoon

2. Evenementen

Onderwerp Punten
Organiseren van een evenement of loopje 20 punten per persoon
Meehelpen wedstrijd 10 punten per persoon
Coopertest 10 punten per persoon
Deelname aan activiteit op de activiteitenkalender 10 punten per persoon
Deelname aan activiteit niet op de activiteitenkalender  5 punten per persoon

3. En verder..

 • Triatlon wedstrijden tellen niet mee.
 • Wil je zelf een loopje of evenement organiseren overleg dit dan ruim van te voren met de wedstrijdcommissie.
 • Loopjes die georganiseerd worden zijn trainingen en geen wedstrijden, punten zijn alleen voor de organisatie.
 • De wedstrijdcommissie bestaat uit Martha Gaasbeek en Cora Vermeer
 • Wedstrijduitslagen melden aan de wedstrijdcommissie!!! (e-mail: secretaris.rlv@gmail.com )

Reglement

 • Organisatie
  • Twee leden vormen de wedstrijdcommissie.
  • De versie op de site van RLV is de meest recente versie en deze laatste versie is leidend.
  • De wedstrijdcommissie besluit hoeveel punten er per jaar voor wedstrijden en voor vrijwilligerswerk wordt uit gedeeld.
  • De wedstrijdcommissie houdt regelmatig de puntenstand bij en zorgt voor de communicatie van het overzicht aan de leden via  de website.
  • Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 • Prijzen
  • De punten worden geteld per kalenderjaar.
  • Clubkampioen wordt de vrouw en de man met de meeste punten overall.
  • Verder zijn er prijzen voor de tweede en derde plaatsen.
  • De prijzen worden uitgereikt op de oliebollenloop.
  • Er is een extra prijs voor de vrijwilliger van het jaar op basis van bijzondere activiteiten.
 • Evenementen
  • Leden die een evenement willen organiseren, geven dit ruim (minimaal 4 weken) van te voren door aan de wedstrijdcommissie.
  • De wedstrijdcommissie beslist of het evenement toegevoegd kan worden aan de kalender van het lopend jaar.
 • Punten
  • De verdeling van punten is opgenomen in het bestand Puntenverdeling.