Lidmaatschap

door | feb 10, 2019

 1. Het RLV profiel

RLV is in ruim 30jaar uitgegroeid tot een stabiele vereniging met slechts één streven: hardlopen en op de been blijven. De trainersgroep draagt, samen met een aantal begeleiders, zorg voor vier trainingsmomenten per week.

Gezonde benen, toereikende conditie, ongeveer 5 km kunnen hardlopen of wandelen, respect en aandacht voor de andere lopers en hoge achting voor de omgeving waarin gelopen wordt, dat zijn de elementen waar de Recreatielopers Veenendaal het mee doen. Daarbij is iedereen vrij om wekelijks alle of een deel van de trainingen te volgen en wel of niet aan wedstrijden mee te doen.

2. Lidmaatschap

De minimum leeftijd voor leden is 16 jaar.

Ieder lid van RLV is verplicht tot het ondertekenen van het opgaveformulier. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar moet een ouder/verzorger mee ondertekenen.

3. Minimumeisen

Als je lid wilt worden vragen we wel om enige loop- of wandelervaring te hebben. RLV kent meerdere tempogroepen. Om bij een tempogroep van RLV aan te kunnen sluiten is is een afstand van 5 km kunnen hardlopen of wandelen het uitgangspunt. Daarnaast is het natuurlijk zaak dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je arts geen bezwaar heeft tegen je hardloopambitie.

4. Starters

RLV heeft géén starters of beginnerscursus. Heb je geen ervaring met hardlopen dan verwijzen we naar de beginnersgroepen en startcursussen van atletiekverenigingen, sportscholen en runnerswinkels in de regio. Zij hebben met regelmaat mogelijkheden voor starters.

5. Herstarters

Heb je wèl ervaring, maar ben je door blessures of om andere redenen een tijdje uit de running, dan biedt RLV de mogelijkheid van een herstart-/instroomcursus. De minimumeis is dat je 15 minuten achtereen kunt hardlopen. Je mag redelijkerwijs verwachten dat je na 10-12 weken meetrainen een uur kunt hardlopen.

6. Contributie

De contributie bedraagt € 30,– per kalenderjaar. De contributietermijn loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer je lid wordt nà 1 juli dan betaal je  € 15,– voor de rest van het jaar. 

7. Betalingen

Betalingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL11 SNSB 087.35.83.027 t.n.v. RLV.

8. Extra’s

Behalve de trainingen heeft RLV nog een paar extra’s voor haar leden.

Jaarlijks maakt iedereen kans om op een bijzondere manier clubkampioen dames of heren te worden. RLV hanteert namelijk een puntensysteem. Snelheid is niet de bepalende factor, je verdient niet alleen punten voor bijvoorbeeld het meedoen aan wedstrijden of bijzondere trainingen, maar ook het helpen hierbij of andere vrijwilligerstaken leveren punten op. Zie voor de opzet de informatie elders op deze site.

Af ten toe kun je je conditie ijken door deel te nemen aan de Coopertest.

Eenmaal per jaar is er een praat/eet/borrelfeest voor leden.

Via de RLV-site www.loopgroeprlv.nl, e-mail en/of de appgroep word je van alle wetenswaardigheden op de hoogte gehouden. Lees daarom de site regelmatig. Hier wordt bijvoorbeeld ook gemeld als een training niet door gaat wegens slechte weersomstandigheden.

Een paar maal per jaar wordt er na de training voor koffie/thee en koek gezorgd. Zo organiseert een aantal vrijwilligers al jaren rond 5 december de bekende Chocoloop en in januari de Snertloop, exclusief voor RLV leden.

9. Aanmelding en opzegging

Wanneer je informatie wil of lid wenst te worden van RLV, kun je je opgeven door een mail te sturen naar

secretaris.rlv@gmail.com.

Opzeggen van het lidmaatschap c.q. donateurschap moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, eveneens bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.