Beste RLV- leden, 

Het bestuur nodigt jullie hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van RLV.

Op woensdag 6 maart 2019 om 19:30 uur in de Businessruimte GVVV op de Verlengde Sportlaan 2.

De agenda/stukken van deze vergadering zullen later volgen.

 

Gigi Hovy

Secretaris RLV